StormStyrka
Startsida Arbetsprover CV Fritid

Vad innebär det att miljödiplomera sitt företag?
Nedan visar jag rent konkret vad diplomeringen innebär för mig. Med mina
egna dokument som exempel. Planka gärna! Alla blanketterna finns även i den
gröna pärmen som ingår i diplomeringen.
Det ser rätt mycket ut vid en första anblick.
Men det är som att äta en elefant - ta en bit i taget.


1. Först måste du göra en miljöutredning. Vad är ditt företags största miljöpåverkan?
Det finns en blankett för ändamålet, och så här såg den ut när jag fyllt i den:
Miljöutredning för StormStyrka. (Det är väl i stort sett den understrukna texten
som jag skrivit in. Samt det som står i tabellerna.)

2. Vad vi än gör så producerar vi avfall. Och det skall vi ta hand om på ett korrekt sätt, vilket
skall visas i en avfallsredovisning. Här kan du se hur StormStyrkas avfallsredovisning ser ut.
(Vilket påminner mig om att jag behöver göra om redovisningen eftersom kontoret har flyttat).
Sist i det dokumentet finns även en journal över hanteringen av farligt avfall. Jodå, en sådan
måste vi också ha.

3. Ingen verksamhet är för liten för kemikalier. Själv hittade jag både skrivarbläck och diskmedel
(som i och för sig inte är företagets, men varför göra det lätt när man kan göra det svårt?).
Givetvis finns det en blankett för detta, här har du StormStyrkas kemikalielista.
Varje kemikalie skall åtföljas av ett säkerhetsdatablad, vilket kan vara lite meckigt att få tag på.
Här kan du sno mina bilagor, om du använder samma produkter vill säga: Svart bläck, mera svart,
gult,  magenta, cyan, diskmedel, wc-rent och flytande tvål. Den sista var jag tvungen att tjata på
producenten för att få fram. Och det är lite av tanken med diplomeringen; att sprida ringar på vattnet
genom att påverka andra på olika sätt.

4. Transporter utgör för många en stor miljöpåverkan. Därför måste ett miljödiplomerat företag ha
en resepolicy. Själv reser jag gärna kollektivt, men i höstas tvingades jag dessutom formulera
StormStyrkas resepolicy.

5. Varje sedel är en valsedel. Själv betalar jag i och för sig nästan alltid med kort, men vad vi
handlar spelar roll. Därför skall ett miljödiplomerat företag ha en inköpsrutin. Så här har jag
formulerat StormStyrkas inköpsrutin.

6. Miljöpolicyn ska (citerar miljödiplomeringspärmen):
Det behöver inte vara mer komplicerad än så här: StormStyrkas miljöpolicy. Härmed är
näst sista punkten ovan uppfylld.


7. "Miljödiplomeringen är ett startskott, inte ett målsnöre" (Bengt Svensson, Lerum taxi)
Det skall finnas en plan för framtiden, en miljöplan. Nu citerar jag pärmen igen:
Sätt SMARTA mål:
Såhär ser Stormstyrkas miljöplan ut. Den uppdateras under årets gång.

Till detta kommer en grundläggande miljöutbildning som alla anställda skall gå. Om minst
fyra timmar. Jag gick den på Ekocentrum , men det finns andra alternativ.


Innan jag blev diplomerad gick jag igenom en checklista. Vissa punkter är relevanta,
andra inte. Så här såg StormStyrkas checklista ut i november förra året.

Hur checklistan såg ut när revisorerna anpassat den till min verksamhet vet jag inte.
Men enligt revisionsrapporten klarade jag att uppfylla mer än de 75% av för min verksamhet
relevanta punkter som behövs för att klara diplomeringen. Det är tillochmed möjligt att samla
extrapoäng och på så sätt komma över 100%. Vilket jag stol kan meddela att jag gjorde.

Numera stoltserar jag med StormStyrkas miljödiplom.
Känner du dig redo att börja med
din egen miljödiplomering? Kontakta Peer-Erik Carlsson på Göteborgs kommun:
peer-erik.carlsson(krumelur)miljo.goteborg.se. Han har originalblanketter och
den gröna pärmen som ingår i diplomeringen.

Revision 2010


Karin Storm, StormStyrka
073-952 65 41,
031-84 10 29
karin(krumelur)stormstyrka.se
Gullringevägen 5D, 423 70 SÄVE
Miljödiplomerad